Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Αποτελέσματα πρόσληψης εποχικού προσωπικού

101 ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ1 2015
102 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ1 2015
103 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ1 2015
104 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ1 2015
105 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 4ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ1 2015
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 101 ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 102 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 103 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 104 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 105 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ 4ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved