Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2019 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΛΕΜΜ-Θ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από επιτροπή

την 22α Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή

και ώρα 09.00 με 13.00, στα γραφεία του ΛΕΜΜ-Θ, Β. Όλγας 68, Θεσσαλονίκη.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης (ΔΙΑΚ. 1/2019-Αρ. Πρωτ. 272), αντίγραφο της οποίας διατίθεται στους ενδιαφερομένους από το ΛΕΜΜ-Θ (τηλ. 2310/889-846, 848) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στον Ιστότοπο www.lemmth.gr.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved