Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ωράριο μουσείου - museum Hours

Το μουσείο ανακοινώνει ότι τις παρακάτω ημερομηνίες:

  • Κυριακή  (06/03/2016, 13/03/2016, 20/03/2016 & 27/03/2016)
  • Δευτέρα 14/03/2016
  • Παρασκευή 25/03/2016

θα είναι κλειστό.

 

The museum announced that the following dates:

  • Sunday (06/03/2016,13/03/2016,20/03/2016 & 27/03/2016)
  • Monday 14/03/2016
  • Friday 25/03/2016

will be closed.


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved