Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ωράριο μουσείου-museum Hours

Το μουσείο ανακοινώνει ότι τις παρακάτω ημερομηνίες:

  • Κυριακή (05/06/2016,12/06/2016,19/06/2016,26/06/2016) &
  • Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016  

θα είναι κλειστό.

 

The museum announced that the following dates:

  • Sunday (05/06 / 2016,12 / 06 / 2016,19 / 06 / 2016, 26 / 06/2016) and
  • Monday, June 20, 2016

will be closed.

 


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved