Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πίνακα της ΣΟΧ 1/2023 με κωδ. 101

Επαναδημοσιεύεται η ορθή επανάληψη της 11/7/2023 με κωδ.101, λόγω τεχνικού σφάλματος

 

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Λαογράφων - Εθνολόγων - Κοινωνικών Ανθρωπολόγων - κωδ.101 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πίνακας αποκλειόμενων υποψηφίων ΠΕ Λαογράφων - Εθνολόγων - Κοινωνικών Ανθρωπολόγων - κωδ.101 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved