Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Πίνακες κατάταξης - βαθμολογίας και πίνακες αποκλειόμενων ΣΟΧ1/2023

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Λαογράφων - Εθνολόγων - Κοινωνικών Ανθρωπολόγων - κωδ. 101

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειοπαιδαγωγών - κωδ. 102

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ Διοικητικής - Οικονομικής Στήριξης- κωδ 103

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης - κωδ. 104

Πίνακας αποκλειόμενων υποψηφίων ΠΕ Λαογράφων - Εθνολόγων - Κοινωνικών Ανθρωπολόγων - κωδ. 101

Πίνακας αποκλειόμενων υποψηφίων ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειοπαιδαγωγών - κωδ. 102

Πίνακας αποκλειόμενων υποψηφίων ΔΕ Διοικητικής - Οικονομικής Στήριξης- κωδ 103

Πίνακας αποκλειόμενων υποψηφίων ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης - κωδ. 104

 


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved