Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΛΕΜΜ-Θ ΣΤΟΝ ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΨΗΦΙΑΚΌ ΚΌΣΜΟ

 

Οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες επιφέρουν ραγδαίους κοινωνικούς μετασχηματισμούς στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Ταυτόχρονα, προσφέρουν στα μουσεία μια πληθώρα ευκαιριών για να εκπληρώσουν την αποστολή τους ως χώροι παραγωγής γνώσης και διαμεσολάβησης της πολιτισμικής πληροφορίας και να εντατικοποιήσουν τη σχέση τους με το κοινό

Το ΔΣ του ΛΕΜΜΘ σχεδιάζει να διαμορφώσει μια πρόταση ολιστικής ψηφιακής στρατηγικής, η οποία στοχεύει στη διεύρυνση της προσβασιμότητας των συλλογών και των δράσεών του από το ευρύ κοινό με στόχο μια συν-βιωματική αλληλεπίδραση με τα πολιτισμικά αγαθά και τις αντίστοιχες κοινωνικοπολιτισμικές διεργασίες που τα περιβάλλουν. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να αξιοποιήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις για να ανταποκριθεί στην παραγωγή γνώσης μέσα από την επιστημονική έρευνα και την εκπαίδευση και να ενθαρρύνει την ενασχόληση με το νεότερο και σύγχρονο πολιτισμό.

Με αυτό το σκεπτικό, σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο διαφορετικών και αμοιβαία συμπληρωματικών ψηφιακών δραστηριοτήτων μας, οι οποίες δεν περιορίζονται απλώς στην «ανασυγκρότηση» ενός εικονικού μουσείου στον ψηφιακό χώρο. Αντιθέτως, επιδιώκουν να μετατρέψουν την καινοτόμο και ολοκληρωμένη επικοινωνία της γνώσης σε μια πραγματικότητα που συμπεριλαμβάνει και διαδραστικά, συμμετοχικά και αφηγηματικά στοιχεία και δημιουργεί νέα μονοπάτια στην έρευνα, την παρουσίαση, την αφήγηση και την επικοινωνία του πολιτισμού.

H αναμόρφωση της ψηφιακής στρατηγικής του ΛΕΜΜ-Θ βασίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος σχετίζεται με την ανάδειξη του ίδιου του μουσείου και των εκθεμάτων του μέσω μιας αναβαθμισμένης διαδικτυακής παρουσίας που περιλαμβάνει από εικονική παρουσίαση των εκθεμάτων, τη διαδραστική ξενάγηση στους χώρους με χρήση τεχνολογιών αιχμής, την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους πολίτες όπως την έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου ή την καταχώρηση ηλεκτρονικού ραντεβού προκειμένου για σχολεία ή συλλόγους, την ανάδειξη των εκπαιδευτικών δράσεων καθώς και του ευρύτερου πολιτιστικού ρόλου του μουσείου στη σύγχρονη εποχή των κοινωνικών δικτύων.

Όλα αυτά χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που επιτρέπουν την προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία, δημιουργώντας ένα ψηφιακό και φυσικό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Ο δεύτερος σχετίζεται με τον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών διαδικασιών του μουσείου, του τρόπου που επικοινωνεί και αλληλεπιδρά με το κοινό αλλά και μεταξύ των υπηρεσιών του, την τεκμηρίωση των ψηφιοποιούμενων εκθεμάτων του, τη δημιουργία δομής ευρετηρίασης των ψηφιοποιημένων μόνιμων ή περιοδικών εκθέσεων.

Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στο συνδυασμό ποιότητας και καινοτομίας. Η παρουσία του Μουσείου στηρίζεται σε υπάρχουσα αναλογική και ψηφιακή τεχνογνωσία. Η εφαρμογή της ψηφιακής γνώσης σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς διασφαλίζει ότι το ψηφιακό και αναλογικό περιεχόμενό μας θα είναι ενσωματωμένα και στενά συνδεδεμένα σε μια ενοποιημένη προσέγγιση. Η χρήση τεχνολογικών καινοτομιών εκπληρώνει την αποστολή του Μουσείου, η οποία είναι η ανάδειξη της δυναμικής σχέσης του νεότερου με το σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό και η μετατροπή της σε πεδίο μάθησης και μεταφοράς γνώσεων και ιδεών.

Στο πλαίσιο αυτής τη ψηφιακής επέκτασης, και με στόχο την ανάληψη πρωτοπόρου ρόλου στην ψηφιακή επικοινωνία τέχνης και πολιτισμού, το ΛΕΜΜΘ προσκαλεί εταιρείες παροχής υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους προκειμένου, στη συνέχεια να καταθέσουν μία ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία θα αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ελένη Μπίντση, Προϊσταμένη Δ/νσης του ΛΕΜΜ-Θ, ηλεκτρονικά στο lemm-th@otenet και τηλεφωνικά στο 2310889843. 

Χρονική προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος:  25 Μαΐου 2021

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκληθούν σε τηλεδιάσκεψη γνωριμίας, ενημέρωσης και προετοιμασίας, μέχρι τις 10 Ιουνίου 2021, προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν τις ολοκληρωμένες προτάσεις τους.

  • Bookmark and Share
  • Clip to Evernote

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved