Επιστροφή

Tο Λαογραφικό Έργο της Αθηνάς Ταρσούλη. 1979

Το Λαογραφικό Έργο της Αθηνάς Ταρσούλη, 1979

Η έκθεση αυτή οργανώθηκε από το Μουσείο σε συνεργασία με το σύλλογο "Οι Φίλοι του ΛΕΜΜ-Θ" και παρουσίασε το λαογραφικό έργο της Αθηνάς Ταρσούλη. Συμπεριλάμβανε:

α.Έρευνα και καταγραφή της ιστορίας, των εθίμων και των παραδόσεων των ανθρώπων κυρίως της Κύπρου, των Δωδεκαννήσων και του Μοριά
β.Πίνακες λαϊκής τέχνης και παραδοσιακών ενδυμασιών όλης της Ελλάδας.

Ειδικά εκτέθηκαν διάφορα βραβεία που απονεμήθηκαν στην Αθηνά Ταρσούλη για το έργο της ως λαογράφου, έπιπλα από το γραφείο της (κατασκευάστηκαν από τεχνίτες της Σκύρου) και αντικείμενα που η ίδια είχε δωρίσει στο Μουσείο.

φυλλάδιο έκθεσης 

 


 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved