Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Πρόσκληση πλήρωσης δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού

Απόφαση ΔΣ και πρόσκληση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης

«Ανάδειξη της Ναυτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς με την Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας 3D Ψηφιακών Αναπαραστάσεων Ιστορικών Ιστιοφόρων 

- VIRTUAL HISTORIC SAILING SHIPS»,

«Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»»

(Τ6ΥΒΠ-00200) στο Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης (ΛΕΜΜ-Θ).


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved