Η έκθεση παρουσιάζει  55 παραδοσιακές ενδυμασίες ως το 1960, το τέλος της προβιομηχανικής εποχής στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και από τις ιστορικά κεκυρωμένες προεκτάσεις του βορειοελλαδικού χώρου (Βόρεια Μακεδονία, Ανατολική Θράκη, Ανατολική Ρουμελία, Εύξεινος Πόντος, Μικρά Ασία), όπου κατοίκησαν Έλληνες σε συμπαγείς κοινότητες, με συνείδηση της καταγωγής τους.

Στην παραδοσιακή ενδυμασία περιλαμβάνονται και τα κοσμήματα, που μαζί με την ανάγκη για στολισμό και διάκριση λειτουργούσαν ως θρησκευτικά και μαγικά σύμβολα προστασίας και αποτροπής του κακού στα σημεία  του σώματος που ο άνθρωπος  τα φορούσε.

Η έκθεση περιλαμβάνει έναν διαδραστικό χάρτη διάχυσης των ενδυμασιών, όπου ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται τη σημασία της φορεσιάς ως στοιχείο κοινής πολιτισμικής ταυτότητας κοινωνικών ομάδων σε διαφορετικές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved