Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2018 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΕΜΜ-Θ

Κριτήριο Αξιολόγησης

 

Το μεγαλύτερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα μεταξύ των αποδεκτών προσφορών

 

 

Χρόνος Διενέργειας του

Διαγωνισμού

Ημερομηνία: 31 Οκτωβρίου 2018

Ημέρα: Τετάρτη  Ώρα: 12:00

 

 

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

 

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης

(ΛΕΜΜ-Θ)

 

 

Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα

#200,00# €

 

 

Δημοσίευσης της Περίληψης

 

 

-09/10/2018 εφημερίδα ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

-μία εβδομαδιαία εφημερίδα,  στην ιστοσελίδα  http://diavgeia.gov.gr   και στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.lemmth.gr

 

 

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved